Zapamiętaj mnie Nie mogę się zalogować
email: hasło:
 
 

Rejestracja w Glukomi

Do rejestracji w serwisie Glukomi wystarczy posiadać własny adres e-mail. Nie są wymagane żadne dane osobowe. Po wstępnej rejestracji za pomocą formularza po lewej stronie otrzymasz e-mail z linkiem do aktywacji konta.

Rejestracja w serwisie wymaga zaakceptowania regulaminu zamieszczonego poniżej.

Regulamin serwisu Glukomi.pl

Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Glukomi.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu Glukomi.pl.

Definicje

Serwis - ninejszy serwis internetowy udostępniający usługę dziennika samokontroli cukrzycowej w postaci strony WWW oraz aplikacji na telefon komórkowy, dostępny pod adresem www.glukomi.pl. Właścicielem i reprezentantem Serwisu jest firma Fream, należąca do Grzegorza Jabłońskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Partyzantów 29/2.

Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Glukomi.pl i korzystająca z udostępnianych przez niego usług.

Konto – miejsce w Serwisie, dostępne po zalogowaniu, przy wykorzystaniu, którego Użytkownik może wprowadzać, przeglądać oraz zarządzać swoimi danymi.

Postanowienia ogólne

Aktualną, obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na stronie http://www.glukomi.pl/?register.

Jak opóźnić okres?
Zbiór najważniejszych artykułów dotyczących kobiecych problemów
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/jak-mozna-opoznic-okres.html

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2010 r. i stanowi oficjalny dokument określający zasady użytkowania Serwisu oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników. Tym samym określa warunki umowy zawieranej pomiędzy właścicielem Serwisu, a Użytkownikiem.

Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania w całości. Fakt ten jest dodatkowo podkreślany podczas Procesu rejestracyjnego.

Fream nie ponosi żadnej odpowiedzialności (cywilnej, karnej lub administracyjnej) za korzystanie z Serwisu wbrew zasadom określonym w niniejszym Regulaminie.

Fream zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie trwania działalności Serwisu. W takim przypadku dalsze korzystanie z Serwisu będzie tożsame z jego akceptacją, więc Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z najbardziej aktualną wersją Regulaminu.

Użytkownik ma możliwość odstąpienia od akceptacji nowych postanowień Regulaminu, jednakże spowoduje to wygaśnięcie umowy między Serwisem, a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

Rejestracja

Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

Udostępniane usługi

Wraz z rejestracją Serwis udostępnia Użytkownikowi następujące usługi:

  • zapisywanie pomiarów cukru we krwi, dawek insuliny oraz posiłków za pomocą aplikacji instalowanej na kompatybilnych modelach telefonów komórkowych
  • zapisywanie pomiarów cukru we krwi, dawek insuliny oraz posiłków za pomocą formularza umieszczonego na stronie WWW
  • prezentacja pomiarów cukru we krwi, dawek insuliny oraz posiłków na stronie WWW za pomocą wykresów i statystyk
  • generowanie raportów oraz wysyłanie ich na podany przy rejestracji adres email

Fream zastrzega sobie prawo do modyfikacji: wyglądu Serwisu, jego funkcji oraz prezentowanych danych bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

Fream nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w udostępnianych przez Serwi usługach, w szczególności - za przerwy w ich dostarczaniu.

Fream nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, nieetyczne bądź niezgodne z prawem wykorzystanie świadczonych Usług.

Fream nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek korzystania z Serwisu.

Warunki korzystania z Serwisu

Dostęp do serwis udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie. Rejestracja w systemie jest darmowa i nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek późniejszych kosztów.

Poza okresami promocyjnymi, dostęp do wpisów do dzienniczka samokontroli wymaga opłacenia abonamentu za okres czasu, którego dotyczą wpisy.

Do korzystania z serwisu niezbędna jest przeglądarka internetowa z zainstalowanym dodatkiem Flash. Aby dokonać rejestracji i używać serwisu, konieczne jest posiadanie adresu email.

Użytkownik zgadza się na wysyłanie mu wiadomości na przynależny mu adres email na zasadach określonych na stronie Konta.

Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie i w każdej chwili ma prawo do usunięcia swojego Konta. W takim przypadku usunięte zostaną wszelkie dane osobowe użytkownika, lecz przechowywane w Serwisie wpisy do dzienniczka samokontroli nie zostaną usunięte, natomiast zostaną one anonimowo zarchiwizowane.
W przypadku usunięcia konta, użytkownikowi nie przysługuje prawo do rekompensaty za niewykorzystany opłacony abonament.

Użytkownik zgadza się na wykorzystanie lub udostępnienie osobom trzecim zgromadzonych w ramach jego Konta w Serwisie wyników, pod warunkiem nie wiązania ich z danymi osobowymi, pozwalającymi zidentyfikować jego osobę.

Fream zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu (tym samym - wszystkich jego usług) bez podania jakichkolwiek przyczyn. W takiej sytuacji użytkownicy, którzy opłacili abonament mają prawo do rekompensaty za każdy opłacony czas, w którym usługa będzie niedostępna. Wysokość rekompensaty jest wówczas równa cenie za miesiąc w wykupionym przez użytkownika abonamencie pomnożonej przez liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych, w których usługa nie będzie mogła być zrealizowana.

Reklamacje

W przypadku wystąpienia problemów z usługami świadczonymi przez Serwis, Użytkownik może skorzystać z adresu email info@glukomi.pl. Jest to jedyna akceptowalna forma zgłaszania Reklamacji. Fream zobowiązuje się odpowiedzieć na wszystkie zgłoszenia reklamacyjne w przeciągu 14 dni.

O dalszej procedurze Reklamacji oraz jej wyniku Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Reklamacja nie obejmuje problemów wynikłych w skutek łamania postanowień Regulaminu.

Ochrona prywatności

Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

Rejestrując się w serwisie Glukomi Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Fream w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Fream, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

 
Wszelkie prawa zastrzezone. © Fream 2009-2011 | kontakt info@glukomi.pl